Manusgruppen: Manus, lektörsläsning och inspiration

Manusgruppen är en grupp för dig som inte vill sluta skriva. Du får allt som ingår i Författarkurs 3, men du får också nya seminarier och är med och påverkar innehållet i kursen. Vi håller till i den inspirerande miljön på La Petite Mort alldeles vid Karlaplan. Du har också möjlighet att ansluta digitalt vid förhinder eller sjukdom.

Manusgruppen ger dig gedigna verktyg för att utveckla och redigera ditt manus, samt lektioner om hur du genomför ett lektörsutbyte. Om du inte bor i Stockholm eller av andra skäl föredrar digitala möten kan du i stället anmäla dig till Författarkurs 3 på distans. Ambitionen med Manusgruppen är att du ska få med dig lektörsverktyg för författare. I redigeringsprocessen går vi in i en ny fas och därför betonar vi återigen vikten av inspiration. Du får träna på lektörsutbyten med andra deltagare och möjlighet att knyta kontakter. För att få fullt utbyte av Manusgruppen, ska du ha gått Författarkurs 1 och 2 eller ha motsvarande kunskaper genom eget skrivande eller andra skrivarkurser. Ansökan skickas via mail till jorun.moden@gmail.com – till den här gruppen behöver du ha med dig ett romanprojekt och skriva på hög nivå för att få fullt utbyte av kursen.

Seminarier och feedback
I kurspriset (3.500 kr) ingår 10 träffar + en fri AW! Varje fysiskt möte inleds med en timmes verktyg och inspiration för författare. Deltagarna blir indelade i grupper för lektörssamarbeten. Varannat datum träffar du medlemmar ur din grupp för att genomföra lektörssamarbeten, och samtliga datum är du välkommen för att ta del av inspiration och verktyg samt diskussion. Dessutom träffas alla som vill på författarpub/ after work vid ett tillfälle under terminen. Vi pratar skrivande och utbyter kreativitet och tips.

I manusgruppen utvecklar och förädlar vi manus samtidigt som vi skapar inspiration och ett kreativt andrum. Alla deltagare bjuds in att dela med sig av idéer och tips till gruppen. Du kommer att ha möjlighet att arbeta i den takt som passar dig och får handledning både från mig som kursledare och dina författarvänner i gruppen.

Följande ingår:
1. Riktlinjer för samarbete med övriga författare. Studiematerial om konsten att utbyta kritik och hur man lektörsläser varandras manus. Undan för undan lär du dig att vässa ditt eget manus, men också hur du hjälper andra författare med lektörsläsning.

2. Manustips, stilutveckling och berättarteknik.
Du får under terminen praktiska tips för hur man undviker vanliga nybörjarmissar i manus, men också avancerade lektioner om bland annat stilutveckling. Vi lägger särskilt fokus på scenteknik, exposition, gestaltning och redigering på lektörsnivå. Teoriavsnitten varierar beroende på deltagarnas behov.

3. Din egen skrivargrupp för att få feedback både från kursledaren och från 1 – 3 andra författare.

4. Handbok för att redigera manus. Du får grundläggande verktyg för redigering av manus redan i början av terminen. När terminen är slut får du dessutom manusgruppens handbok (levereras som pdf) så att du i lugn och ro kan repetera och även tillämpa våra olika verktyg på ditt manus, hela vägen i mål.

SCHEMA
Träff nr 1: Ta med synopsis upp till 3 sidor – skicka gärna till din grupp i förväg. Diskussionstid om samarbete för alla grupper (ingen djupare lektörsläsning denna gång).

Träff nr 2 – 10 Du kommer att samarbeta med 1 – 3 andra författare och ni lektörsläser ca 5 sidor åt varandra inför era träffar. Sista lektionen ägnar vi åt planering och tips inför vidare manusutveckling. Lektörsläsning från kursledaren levereras skriftligen men det blir också flera tillfällen till personlig diskussion med kursledaren under terminen.

SCHEMA – MÅNDAGAR 19:00 – 21:00.
Studieuppehåll för lov. Se schema när du bokar.
Manusgrupp lektion 1. Samtliga deltagare har med sig synopsis. Var beredd att presentera ditt manus. Tema: Första kapitlet. Hur fängslar du läsaren och krokar bokförlaget?
Riktlinjer för kritik och för lektörsgranskning för samtliga deltagare. Lektörsutbyte för grupp 2.
Lektion 2: Former och fraktaler. Om dramaturgi, hur ett kapitel kan byggas och helheten. Lektörsutbyte för grupp 1.
AW (digital eller fysisk – detta kan komma att ändras beroende på covid-19).
Lektion 3: Scenteknik. Lektörsutbyte för grupp 2.
Lektion 4: Tema enligt förslag/ gruppens val. Lektörsutbyte för grupp 1.
Lektion 5: Tema enligt förslag/ gruppens val. Lektörsutbyte för grupp 2.
Lektion 6: Tema enligt förslag/ gruppens val. Lektörsutbyte för grupp 1.
Lektion 7: Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.
Lektion 8: Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.

Lektion 9: Redo för lektör? Hur vet man det? Fallgropar i nybörjarmanus. Lektörsutbyte för grupp 1.

Lektion 10: Du sköna nya bokvärld, följebrev och strategi för bokförlag. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2. Ihopknytning. Kvällen ägnas också åt att sammanfatta lärdomar och planera återstående jobb med manuset.

Ansökan
Till skillnad från grundkurserna 1 – 4 måste du ansöka om en plats i manusgruppen. Du behöver skriva på hög nivå och ha gått minst Författarkurs 1 och 2 eller motsvarande för att ha fullt utbyte av tjänsten. Din ansökan ska omfatta 5 manussidor räknat med dubbelt radavstånd. Det är inte nödvändigt att ha med sig ett färdigt bokprojekt för att delta, men du bör ha goda skrivrutiner och kunskaper om drama, gestaltning, karaktärsskildring, dialogteknik och berättarknep. Jag tar in max 12 deltagare i sänder. Varmt välkommen med dina frågor, funderingar och ansökan till jorun.moden@gmail.com – endast skönlitterära projekt i denna grupp (noveller och romaner).

Bokningsvillkor:  Bokningen är bindande, men om deltagaren blir sjuk eller råkar ut för en olycka, återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Om deltagaren avbokar av andra skäl återfås inte bokningsavgiften.

Share