Xybermetal

Xybermetal – Framgång på nätet i teori och praktik 
Boken Xybermetal handlar om att förstå internet och dess unika egenskaper som massmedium – och att kunna omsätta kunskapen i praktiken. Därför är boken uppdelad i en teoridel, ”Massmedieteori för Internet” och en praktikdel, ”Xybermetal – En praktisk handbok i 16 steg”. Eftersom boken gavs ut 2011 har det hänt så pass mycket att den snarare ger en inblick i internethistoria än en aktuell handbok. Boken har bland annat använts i undervisningen på Luleå tekniska högskola.

Share