Författarkurs 3 – Manus, lektörsläsning och inspiration

Med anledning av coronavirus: Alla ska få delta i författarkurser med trygghet och glädje, oavsett om du har valt en distanskurs eller en fysisk kurs i Stockholm. Denna vår genomförs därför de kurser som brukar vara fysiska med hjälp av ZOOM, ett digitalt konferenssystem. Via ZOOM kan vi träffas som vanligt och till och med jobba i grupper, samt utbyta feedback. Du får gratis träning i detta om du behöver. Det här innebär också att du kan gå en lärarledd författarkurs med livelektioner oavsett var du bor.

Författarkurs 3 kallas också för Manusgruppen och ger dig verktyg för att utveckla och redigera ditt manus, samt lektioner om hur du genomför ett lektörsutbyte. Ges både fysiskt i kreativa lokaler alldeles vid Hötorget i Stockholm, och på distans. Ambitionen med kursen är att du ska få med dig lektörsverktyg för författare. I redigeringsprocessen går vi in i en ny fas och därför betonar vi återigen vikten av inspiration. Du får träna på lektörsutbyten med andra deltagare och möjlighet att knyta kontakter. För att få fullt utbyte av Manusgruppen, ska du ha gått Författarkurs 1 och 2 eller ha motsvarande kunskaper genom eget skrivande eller andra skrivarkurser. Ansökan skickas via mail till jorun.moden@gmail.com

Seminarier och feedback
I kurspriset (3.500 kr) ingår 12 träffar + en fri AW! Varje fysiskt möte inleds med en timmes verktyg och inspiration för författare. Deltagarna blir indelade i grupper för lektörssamarbeten. Varannat datum träffar du medlemmar ur din grupp för att genomföra lektörssamarbeten, och samtliga datum är du välkommen för att ta del av inspiration och verktyg samt diskussion. Dessutom träffas alla som vill på författarpub/ after work vid ett tillfälle under terminen. Vi pratar skrivande och utbyter kreativitet och tips.

I manusgruppen utvecklar och förädlar vi manus samtidigt som vi skapar inspiration och ett kreativt andrum. Alla deltagare bjuds in att dela med sig av idéer och tips till gruppen. Du kommer att ha möjlighet att arbeta i den takt som passar dig och får handledning både från mig som kursledare och dina författarvänner i gruppen.

Följande ingår:
1. Riktlinjer för samarbete med övriga författare. Studiematerial om konsten att utbyta kritik och hur man lektörsläser varandras manus. Undan för undan lär du dig att vässa ditt eget manus, men också hur du hjälper andra författare med lektörsläsning.

2. Manustips, stilutveckling och berättarteknik.
Du får under terminen praktiska tips för hur man undviker vanliga nybörjarmissar i manus, men också avancerade lektioner om bland annat stilutveckling. Vi lägger särskilt fokus på scenteknik, exposition, gestaltning och redigering på lektörsnivå. Teoriavsnitten varierar beroende på deltagarnas behov.

3. Din egen skrivargrupp för att få feedback både från kursledaren och från 1 – 3 andra författare.

4. Handbok för att redigera manus. Du får grundläggande verktyg för redigering av manus redan i början av terminen. När terminen är slut får du dessutom manusgruppens handbok (levereras som pdf) så att du i lugn och ro kan repetera och även tillämpa våra olika verktyg på ditt manus, hela vägen i mål.

SCHEMA
Träff nr 1: Ta med synopsis upp till 3 sidor – skicka gärna till din grupp i förväg. Diskussionstid om samarbete för alla grupper (ingen djupare lektörsläsning denna gång).

Träff nr 2 – 13 Du kommer att samarbeta med 1 – 3 andra författare och ni lektörsläser ca 5 sidor åt varandra inför era träffar. Sista lektionen ägnar vi åt planering och tips inför vidare manusutveckling. Lektörsläsning från kursledaren levereras skriftligen men det blir också minst 2 tillfällen till personlig diskussion med kursledaren under terminen.

SCHEMA – MÅNDAGAR 20:15 – 22:15.
Studieuppehåll vecka 43 och 44.
7 september: Manusgrupp lektion 1. Samtliga deltagare har med sig synopsis. Var beredd att presentera ditt manus. Tema: Första kapitlet. Hur fängslar du läsaren och krokar bokförlaget?
Riktlinjer för kritik och för lektörsgranskning för samtliga deltagare. Lektörsutbyte för grupp 2.
14 september: Former och fraktaler. Om dramaturgi, hur ett kapitel kan byggas och helheten. Lektörsutbyte för grupp 1.
16 september Fysisk AW (kan komma att ändras beroende på coronaläget).
21 september: Scenteknik. Lektörsutbyte för grupp 2.
28 september: Tema enligt förslag/ gruppens val. Lektörsutbyte för grupp 1.
5 oktober: Tema enligt förslag/ gruppens val. Lektörsutbyte för grupp 2.
12 oktober: Tema enligt förslag/ gruppens val. Lektörsutbyte för grupp 1.
14 oktober Digital AW (kan komma att justeras beroende på coronaläget)
2 november: Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.
9 november: Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.
16 november: Redo för lektör? Hur vet man det? Fallgropar i nybörjarmanus. Lektörsutbyte för grupp 1.

18 november Fysisk AW (kan komma att ändras beroende på coronaläget).

23 november: Du sköna nya bokvärld, följebrev och strategi för bokförlag. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.
30 november: Sociala media, marknadsföring och konsten att nå ut. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 1.
7 december: Ihopknytning. Kvällen ägnas också åt att sammanfatta lärdomar och planera återstående jobb med manuset. Utbyte av lektörskritik sker via mail i förväg och vi kompletterar med en diskussion när vi ses. Lektörsutbyte för grupp 2.
Plats: Olofsgatan 18 vid Hötorget eller ZOOM.
Kaffe/ te + chokladbit ingår i fysisk kurs. Ta gärna med fika eller mellanmål om du önskar.  med fika eller mellanmål om du önskar.

Bokningsvillkor:  Bokningen är bindande, men om deltagaren blir sjuk eller råkar ut för en olycka, återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Om deltagaren avbokar av andra skäl återfås inte bokningsavgiften.

Frågor eller funderingar? Maila jorun.moden@gmail.com. Till den här gruppen krävs ansökan via mail. Endast skönlitterära projekt (romaner och noveller).
Share