Författarkurs 3 – Manus, lektörsläsning och inspiration

Författarkurs 3 kallas också för Manusgruppen och ger dig verktyg för att utveckla och redigera ditt manus, samt lektioner om hur du genomför ett lektörsutbyte. Ges både fysiskt i kreativa lokaler alldeles vid Hötorget i Stockholm, och på distans. Ambitionen med kursen är att du ska få med dig lektörsverktyg för författare. I redigeringsprocessen går vi in i en ny fas och därför betonar vi återigen vikten av inspiration. Du får träna på lektörsutbyten med andra deltagare och möjlighet att knyta kontakter. Nästa kursstart blir den 3 september. För att få fullt utbyte av Manusgruppen, ska du ha gått Författarkurs 1 och 2 eller ha motsvarande kunskaper genom eget skrivande eller andra skrivarkurser. Ansökan skickas via mail till jorun.moden@gmail.com

Seminarier och feedback
I kurspriset (3.500 kr) ingår 12 träffar + en fri AW! Varje fysiskt möte inleds med en timmes verktyg och inspiration för författare. Deltagarna blir indelade i grupper för lektörssamarbeten. Varannat datum träffar du medlemmar ur din grupp för att genomföra lektörssamarbeten, och samtliga datum är du välkommen för att ta del av inspiration och verktyg samt diskussion. Dessutom träffas alla som vill på författarpub/ after work vid ett tillfälle under terminen. Vi pratar skrivande och utbyter kreativitet och tips.

I manusgruppen utvecklar och förädlar vi manus samtidigt som vi skapar inspiration och ett kreativt andrum. Alla deltagare bjuds in att dela med sig av idéer och tips till gruppen. Du kommer att ha möjlighet att arbeta i den takt som passar dig och får handledning både från mig som kursledare och dina författarvänner i gruppen.

Följande ingår:
1. Riktlinjer för samarbete med övriga författare. Studiematerial om konsten att utbyta kritik och hur man lektörsläser varandras manus. Undan för undan lär du dig att vässa ditt eget manus, men också hur du hjälper andra författare med lektörsläsning.

2. Manustips, stilutveckling och berättarteknik.
Du får under terminen praktiska tips för hur man undviker vanliga nybörjarmissar i manus, men också avancerade lektioner om bland annat stilutveckling. Vi lägger särskilt fokus på scenteknik, exposition, gestaltning och redigering på lektörsnivå. Teoriavsnitten varierar beroende på deltagarnas behov.

3. Din egen skrivargrupp för att få feedback både från kursledaren och från 1 – 3 andra författare.

4. Handbok för att redigera manus. Du får grundläggande verktyg för redigering av manus redan i början av terminen. När terminen är slut får du dessutom manusgruppens handbok (levereras som pdf) så att du i lugn och ro kan repetera och även tillämpa våra olika verktyg på ditt manus, hela vägen i mål.

SCHEMA
Träff nr 1: Ta med synopsis upp till 3 sidor – skicka gärna till din grupp i förväg. Diskussionstid om samarbete för alla grupper (ingen djupare lektörsläsning denna gång).

Träff nr 2 – 13 Du kommer att samarbeta med 1 – 3 andra författare och ni lektörsläser ca 5 sidor åt varandra inför era träffar. Sista lektionen ägnar vi åt planering och tips inför vidare manusutveckling. Lektörsläsning från kursledaren levereras skriftligen men det blir också minst 2 tillfällen till personlig diskussion med kursledaren under terminen.

Schema – tisdagar 20:15 – 22:15 utom den 23 september som är en måndag.
3 september: Manusgrupp lektion 1. Samtliga deltagare har med sig synopsis. Var beredd att presentera ditt manus. Diskussion om övergripande form/ struktur. Riktlinjer för kritik och för lektörsgranskning för samtliga deltagare. Diskussionstid om samarbete för alla grupper (ingen djupare lektörsläsning denna gång).

10 september: Lektion 2. Scenteknik och andra verktyg för förädling av manus. Lektörsutbyte för grupp 1.

17 september: Lektion 3. Redigeringskunskap samt stryka och förhöja. Lektörsutbyte för grupp 2.

23 september: Lektion 4. Perspektiv och andra tekniska val och deras konsekvenser. Lektörsutbyte för grupp 1. Observera att vi ses en måndag denna vecka!

1 oktober: Lektion 5. Tema originell och kreativ. Lektörsutbyte för grupp 2.

8 oktober: Lektion 6. Förtrolla din målgrupp med din stil. Att hantera olika typer av känslor och scener med hjälp av stilen. Lektörsutbyte för grupp 1.

15 oktober: Lektion 7. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.

22 oktober: Frivillig AW klockan 18 – 21. Vi samlas på Queenshead.

5 november: Lektion 8. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 1.

12 november: Lektion 9. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.

19 november: Lektion 10. Redo för lektör? Hur vet man det? Fallgropar i nybörjarmanus. Lektörsutbyte för grupp 1.

26 november: Lektion 11. Vägen till publicering: Du sköna nya bokvärld, följebrev och strategi för bokförlag. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 2.

3 december: Lektion 12. Vägen till publicering: Sociala media, marknadsföring och konsten att nå ut. Tema enligt gruppens val samt lektörsutbyte för grupp 1.

10 december: Lektion 13. Ihopknytning. Kvällen ägnas också åt att sammanfatta lärdomar och planera återstående jobb med manuset. Utbyte av lektörskritik sker via mail i förväg och vi kompletterar med en diskussion när vi ses. Lektörsutbyte för grupp 2.

Plats: Olofsgatan 18 vid Hötorget.Kaffe/ te + chokladbit ingår. Ta gärna med fika eller mellanmål om du önskar.

Bokningsvillkor:  Bokningen är bindande, men om deltagaren blir sjuk eller råkar ut för en olycka, återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Om deltagaren avbokar av andra skäl återfås inte bokningsavgiften.

Frågor eller funderingar? Maila jorun.moden@gmail.com. Till den här gruppen krävs ansökan via mail. Endast skönlitterära projekt (romaner och noveller).

Share