Falska tillbakablickar

avonfantasy

Vi lär oss skilja mellan falska tillbakablickar (eller omkastad kronologi) och de egentliga tillbakablickarna.

Har du hört att tillbakablickar är problematiska bromsklossar och börjat ifrågasätta om du kan blicka bakåt i tiden över huvud taget utan att tappa din läsare? I så fall kan det vara värt att veta att man ofta säger tillbakablickar om två typer av bakåtblickande som tekniskt sett är två helt olika saker.

1. Tillbakablick med tempusskifte
Det läsare och lektörer oftast hakar upp sig på är tillbakablickar med tempusskifte, i synnerhet de som blir mycket långa och kanske till och med börjar dominera berättelsen. Om huvudberättelsen skildras med i nutid/ presens sker tillbakablicken med hjälp av dåtid/ preterium.

Exempel: ”Hennes fingrar smeker mjukt över det vitnade ärret på låret och Luca minns hur hon en gång försökte karva in sin älskades namn med ett rakblad.”

Om huvudberättelsen skildras med dåtid/ preterium sker tillbakablicken med hjälp av pluskvamperfekt.

Exempel: ”Hennes fingrar smekte mjukt över det vitnade ärret på låret och Luca mindes hur hon en gång hade försökt karva in sin älskades namn med ett rakblad.”

Tillbakablickar med tempusskifte är ofta av en mer berättande karaktär och om de pågår länge riskerar läsaren att bli distanserad eller tappar tråden. Ett vanligt nybörjarfel är att skriva en lång tillbakablick i dåtid med hjälp av ”hade”-konstruktion vilket brukar kännas klumpigt. I stället kan man etablera tillbakablicken med ett eller ett par hade och därefter återgå till sin vanliga tidsform. När tillbakablicken är klar måste man vara noga med att orientera läsaren i tid och rum, gärna med hjälp av rekvisita och gestaltning. Tillbakablickar med tempusskifte brukar (oftast) fungera bäst när de hålls korta.

2. Omkastad kronologi
Författaren som i stället kastar om kronologin skriver hela tiden i sitt vanliga tempus. Tekniskt sett är detta inte en tillbakablick utan författaren har kastat om sina scener. De texter som utspelar sig i berättelsens dåtid upplevs av läsaren som lika levande och närvarande (just det – gestaltade) som de som utspelar sig i berättelsens nutid. Kronologin kan som sagt vara omkastad utan att man ändrar i tempus alls, men det händer att författaren väljer att konsekvent skildra nuet i presens och dåtiden i preterium. En ovanlig variant är att göra tvärt om: skriva nuet i preterium och dåtiden i presens som för att förstärka närvaron i det förflutna. Författaren undviker däremot den styltigare hade-konstruktionen. Den omkastade kronologin orsakar i sig inga problem i ett manus, men författaren behöver i vanlig ordning se till att hålla läsaren orienterad. Ibland sker det helt enkelt med ett nytt kapitel eller en blankrad. Ett annat sätt är att inleda med en tillbakablickande mening, för att därefter fortsätta med en gestaltad scen.

En författare som väljer att kasta om kronologin kanske gör så här med Luca (för att hålla exemplet kort lägger jag bara in en blankrad för att markera nytt avsnitt:

Hennes fingrar smekte mjukt över det vitnade ärret på låret.

* * *

Knivspetsen kittlade huden, hon tryckte till och kände ett stygn av smärta. Det var inte skinnet som var den svåraste barriären, det var självbevarelseinstinkten.”

Det är omkastad kronologi som är en ”falsk tillbakablick” – den förväxlas ofta med det verkliga problemet. För att undvika förvirring bör de falska tillbakablickarna hellre kallas något annat, såsom omkastad kronologi.

Så … en liten snabbrepetition:
1) Tillbakablickar med tempusskifte blir lätt problematiska, speciellt om de pågår länge , är av berättande karaktär och innehåller många ”hade”.

2) Omkastad kronologi orsakar sällan det här problemet. Teknist sett är det ju ingen skillnad på scener som utspelar sig i olika tidevarv! Gestaltningen kan hållas lika stark i dåtid som i nuet.

Ibland ser jag variant nr 2 men uppblandas med nr 1 (skribenten har råkat peta in en massa onödiga ”hade”). Då är det bara att rensa bort dessa, men ibland kan man som sagt vilja ha en till ett par tillbakablickande meningar som får bilda bro mellan scenerna.

Jag hoppas det här var till någon hjälp – kika gärna också på en till artikel om hur du skriver en spännande början. På mina författarkurser får du ytterligare material om hur du löser problem med tillbakablickar i ditt manus.

Share

Bli mer produktiv med idémapp

Författare som har svårt för att avsluta saker är ofta kreativa och får ständigt nya idéer som upplevs som bättre än de gamla. Om det stämmer in på dig: skaffa en idémapp där du sparar alla nya idéer som dyker upp så att de inte distraherar dig. Det spelar ingen roll om det är en fysisk pärm eller en mapp i datorn. Skriv vidare på den historia du just nu jobbar med och strunta i om det känns som om det går dåligt, eller sök inspiration genom berättarknep och lär dig mer om drama så att du får en instinkt för hur man avslutar en berättelse på ett tillfredsställande sätt. Det kan vara klokt att börja med ett kortare projekt som är lättare att överblicka, till exempel en novell, eftersom du behöver träna på att över huvud taget skriva klart, oavsett om det blir bra eller ej. För varje avslutad historia blir du skickligare som berättare. När du är klar kan du kika i idémappen – några uppslag kommer att verka sämre än när du först kom på dem – andra har mognat och är ännu mer inspirerande, välj ett av dem. Lycka till!

Share

Så skriver du flash fiction

Även Strindberg skrev blixtprosa.

Nej, flash fiction är inte en form av pixieböcker för vuxna, utan en mininovell på upp till 2.000 ord, med föregångare som Strindberg, Kafka, Chekhov och Lovecraft. Det finns också mikronoveller på max 150 ord avsedda för läsning på mobiler och den 16 maj firas National Flash Fiction Day i Storbritannien.

Vill du ha ett skrivprojekt som går att hantera på relativt kort tid och som tilltalar moderna människor på språng, kan kortprosa, flash fiction eller micro fiction var något för dig. Flash fiction har liknande krav som novellen med huvudpersoner, handling, början och avslut, men dramaturgiskt sett kan man behöva tänka annorlunda.
.

6 tips för flash fiction
Författaren David Gaffney delar med sig av sina hemligheter för att skriva flash fiction i en artikel från The Guardian:

1. Titeln är viktig, lägg ner en hel del svett redan här.
2. Börja i mitten – du har inte tid att bygga upp scener och karaktärer.
3. Ha inte för många karaktärer.
4. Låt slutet vara i mitten – så att du har tid för reaktioner under ytan.
5. Sista raden ska ”ringa som en klocka” även efter att berättelsen är slut.
6. Skriv längre, korta sedan ner.

Klassisk kortprosa att inspireras av
”A Little Fable” av Franz Kafka (under 90 ord): http://www.flashfictiononline.com/fpublic0012-a-little-fable-franz-kafka.html

”Ett halvt ark papper” av August Strindberg (under 600 ord): http://runeberg.org/strindbg/etthalvt.html

”An Enigmatic Nature” av Anton Chekhov (under 900 ord):
http://www.flashfictiononline.com/fpublic0014-an-enigmatic-nature-anton-chekhov.html

Heter det inte kortprosa?
Den svenska översättningen för ”flash fiction” är det något torra ”kortprosa”, men i media talar man hellre om mobila mininoveller som en ny litterär genre med stora framgångar i bland annat Japan. I Sverige finns Bonnierförlaget Mix som ger ut mininoveller avsedda för läsning på mobilen. Enligt Kulturnytt är skräck, romantik och erotik är de genrer som går bra i Japan, men Mix förlag satsar även på sci-fi och deckare.

Mer flash fiction
Flash fiction och podcasts på engelska: http://www.flashfictiononline.com

National Flash Fiction Day: http://nationalflashfictionday.co.uk/ 

Mix förlag (ger ut digitala noveller): http://www.mixforlag.se/ 

Artikeln citerades även hos Tidningen Skriva 2012/05/15.

Share

Sätt en skrivrutin nu!

Här får du rakt på sak en teknik som hjälper dig att snabbt sätta en skrivrutin. Tekniken är främst till för dig som jobbar med ett bokprojekt eller frilansar. Det är viktigt att göra de olika stegen i den här ordningen – en vanlig miss är exempelvis att sätta ett alltför högt skrivmål som med tiden visar sig omöjligt att uppnå och sedan ge upp.

1. Avsätt en bestämd skrivtid varje dag i en vecka, exempelvis en halvtimme eller två timmar. Skriv.
2. Räkna hur många ord du skrev på en vecka och dela resultatet med sju. Det här blir ditt dagsmål. Minst så här många ord vill du skriva varje dag.
3. Skriv ner hur många ord du uppnått i valfri dagbok eller kalender.

Låter det trist att mäta? Pröva ändå! Jag är raka motsatsen till siffermänniska men den verkliga vitsen med den här tekniken är inte matematik, utan att väcka mer motivation. Under veckan kommer du förmodligen att märka av att du blir tillfreds över flödet du hamnar i medan du skriver, att du känner dig belönad när du når dagens mål och att du får en tydligare bild av att du gör framsteg varje dag, vilket gör att romanen inte längre verkar vara en avlägsen dröm, utan en tidsfråga.

Share

Nybörjarmissar i början

Ett fenomen jag ser då och då på mina författakurser är en svävande början. Ofta börjar det med en ”Han” eller ”Hon” som har starka känslor eller tillbakablickande tankar, men det blir svårt för läsaren att få grepp om vem det handlar om och varför man ska läsa vidare. Tänk gärna att du ska etablera en huvudkaraktär som läsaren kan bonda med och att din början ska ha någon form av upptakt eller rörelse. Nybörjarmissar är ett populärt ämne på författarkurser och Bickham har samlat inte mindre än 38 varningar i sin bok The 38 Most Common Fiction Mistakes. Det finns regler som kan vara intressanta att bryta, men precis som med stavfel fungerar det som bäst när det sker medvetet.
Jack M. Bickham tipsar om att börja berättelsen från första meningen snarare än att beskriva eller bygga bakgrund. Tre saker som kan bromsa manuset redan i början är för mycket beskrivning, tillbakablickar och att det saknas ett hot. Läs mer om hur du skriver en spännande början här.

Bonustips: Är du intresserad av scen och strukturbygge kan du läsa i stort sett hela Bickhams bok Scene and Structure på Google Books.

Share

Skriv som en arkeolog

Det finns lika många sätt att skriva en bok som det finns författare, men ett vanligt dilemma är en idé som växer kaotiskt och en känsla av att det är omöjligt att hitta en dramatisk struktur till sin berättelse. Ibland kan det bero på att författaren helt enkelt befinner sig i den kreativa fasen, men försöker jobba med planering och utkast. Känner du igen dig, kan du medvetandegöra din skrivprocess genom att fundera över vilken fas du jobbar med just nu.

1. Kreativ fas. Det är nu fröet till berättelsen kommer till. Du funderar, hjärnstormar och provskriver olika stycken av boken. Prövar vems perspektiv som gör berättelsen rättvisa och vilken tidsform du vill använda. Kanske gör du vissa efterforskningar för att hämta mer inspiration. Några författare behöver jobba kreativt och fritt hela vägen, till exempel Stephen King, som beskriver skrivprocessen som att gräva fram ett arkeologiskt fynd.

2. Planering. Sortera dina fragment och börja planera berättelsen. Om du redan från början kommer fram till en dramatisk struktur, kommer resten av skrivandet att bli enklare. I din plan kan det ingå en kronologisk tidslinje, vilka kapitel/scener som ska ingå, sortering av scenerna, val av berättelsens början och beslut om perspektiv samt tidsform (tempus). Du jobbar också på dina karaktärer och deras olika perspektiv.

3. Utkastfas. För de allra flesta är det enklast att börja med att skriva ett utkast. Skriv de olika kapitlen i vilken ordning du vill (du har ju en plan som håller ordning). Tänk inte för mycket på språk och kommatecken; nu är det berättelsen som ska få styra! Ibland behöver du göra mer djupgående efterforskningar under utkastfasen. Blanda inte ihop skrivtid med efterforskningar, om du bryter skrivkoncentrationen för att surfa, tar det kanske tjugo minuter att komma i flöde igen. Dela i stället upp tiden i skrivtid och efterforskningar.

4. Redigeringsfas. Lägg undan manuset i minst två veckor, ta sedan fram det igen. Kolla om planen fungerade eller om manuset behöver sorteras om. När du redigerar börjar du med att se efter om handlingen funkar, därefter scener och sist språket. Allra sist detaljerad korrläsning. Från det stora till det lilla. Du skaffar minst två läsare för att få feedback. Boken kan behöva genomgå flera omgångar redigering, alltifrån en till femton gånger är normalt.

5. Utskick och publicering. Nu är manuset klart. Gör en plan för förlagsutskick och/eller egenutgivning. Börja skicka ut manus. Vill du bli yrkesförfattare är det dags att börja planera för nästa bok. Bästa boten mot refuseringsångest är att ha en ny bok på gång.

Share

Fixa strukturen med indexkort

En del författare hatar struktur (eller disposition som man också kan säga) och menar att de behöver skriva fritt. Jag var en av dem när jag började skriva min debutroman, Samael. Efter hand har jag insett att jag kan ha en struktur och ändå skriva fritt. Jag tänker på strukturen som ett skelett. Alla människor har skelett men ändå ser vi olika ut och har mycket olika utseenden och innehåll.

Ett av de mest användbara tips jag fått är att skriva ned varje tänkt scen eller kapitel på ett indexkort, i kronologisk ordning. Numrera dem. Nu kan du fritt sortera om i handlingen tills du vet i vilken ordning du ska berätta. Om din berättelse har två eller fler trådar som du ska fläta samman, gör du en serie indexkort för varje tråd, sedan är det bara att ”fläta”!

Share