karaktärer

  • berättarknep,  karaktärer,  skrivövningar

    Lyckas med dina vändpunkter

    Varje liv – oavsett om det är i fiktion eller verklighet – innehåller punkter där beslut måste fattas och som blir avgörande för hela framtiden. Inom fiktion kan du dessutom experimentera med situationer som ligger bortom vardagen. När dina karaktärer närmar sig en vändpunkt i historien, bör de ha så starka motiv inför den förändring eller det beslut de måste fatta, att det blir nödvändigt för dem att agera. De flesta romaner innehåller flera vändpunkter, ofta av eskalerande karaktär, men det förekommer också historier med svagare eller obefintliga vändpunkter. En vändpunkt innebär ofta att berättelsen byter riktning, eller att karaktärens egenskaper prövas till det yttersta. En vanlig missuppfattning är att…