bokutgivning

  • bokutgivning,  debutanter

    Råd till dig som fått ett erbjudande om bokutgivning

    Har du fått ett erbjudande om bokutgivning eller ett förlagskontrakt?  Fler och fler av mina tidigare kursdeltagare hör av sig till mig med frågor om utgivning. Ibland har de fått ett kontrakt att ta ställning till. Några vill ställa frågor om kontraktet från ett traditionellt förlag, andra kring hybridförlag. Under 2023 har debatten kring hybridförlag blossat upp på nytt, något en debuterande författare inte alltid är medveten om. Rubrikerna har handlat om alltifrån författare som blivit blåsta, till de som anser att hybridförlagen kan vara en bra lösning. Jag jobbar som författare och lärare i kreativt skrivande snarare än med rådgivning för debutanter, men eftersom behovet är så pass stort…