berättarknep

  • berättarknep,  författarkurs,  författarkurs distans,  författartips,  skrivövningar,  stil,  teknik

    Vässa din känsla för röst och perspektiv

    Jag tänkte göra ett försök att reda ut berättarperspektiv och hur man skiljer på dem – och även ge några exempel som man kan lyssna på. Ett vanligt fenomen i nybörjartexter är att författaren ”hoppar från huvud till huvud” för att kunna visa vad alla tänker. Ibland får jag höra att det borde vara okej och att det är en form av allvetare, men det är en missuppfattning. Att skutta från huvud till huvud är snarare ”att följa karaktär och byta hjärna hipp som happ” vilket blir förvirrande för läsaren. Upplevelsen blir att perspektivet hela tiden bryts. För att lösa det här problemet behöver du först bli medveten om olika…