gestaltning,  redigering

Redigering för proffs: Filterord och annat fluff

Vill du skapa en gestaltning som känns mer intensiv och ger starkare inlevelse? Om du skriver i första eller tredje person subjektiv (det vill säga ett perspektiv som går nära din karaktär) kan du enkelt förhöja känslan genom att ta bort så många utfyllnadsuttryck som möjligt. Några exempel är: tänker, känner, märker, hör, ser, förstår. Den här typen av ord kallar lektörer och författare även för filterord – oftast är det alltså verb som är kopplade till sinnesintryck och mentala processer. Om det lät fluffigt och abstrakt så ska du få ett exempel sist i artikeln.

Ibland fyller filterorden en funktion (inte minst för den som skriver ur ett allvetande perspektiv) men de tenderar att skapa mer distans till läsaren, som ändå förstår av sig själv vem det är som tänker, känner, ser och så vidare.

Andra utfyllnadsord
När du har rensat bland filterorden kan du ge dig i kast med ord som ofta används som utfyllnad. I den här kategorin återfinns småord, men också ord som anger mängd och riktning samt adjektiv. Typiska småord som ofta kan plockas bort är: sedan, börja, fortsätta, slutligen, nu, då, så, lite, ju. Så även: ganska, nästan, mycket och andra försvagande eller förstärkande ord.
Angivelser om höger och vänster är sällan viktiga för läsaren, inte heller antal meter eller om något sker uppåt eller nedåt (men det finns alltid undantag).
Sin, sitt och sina samt hans och hennes kan ofta tas bort när det är uppenbart vem en kroppsdel, en förälder eller en pryl tillhör.

Adjektiv 
Det brukar vara en god idé att rensa bland adjektiven. Lämna kvar de som verkligen behövs, till exempel skapar en oväntad kontrast. Skippa så många som möjligt av bland annat: stor, liten, ful, fin, vacker, men också egenskaper som redan finns inbakade i betydelsen. Betong brukar vara tung, så skriv inte tung betong. Det finns författare som anser att en snygg stil inte ska innehålla några adjektiv eller adverb alls, men det finns ingen anledning att urskillningslöst skippa en hel ordklass. Orden har ju uppkommit för att vi ska kunna använda dem.

Inget syfte? Stryk! 
Fråga dig själv vad orden tillför. Om ordet inte har något syfte är det bara att stryka det. Bli inte orolig om texten känns kort efteråt. Du kan alltid fylla på fler meningsfulla detaljer och intryck i stället, eller helt enkelt vara nöjd med att skriva spänstigt och snyggt.

Nedan följer ett exempel på en text före och efter en rensning.

Före:
Börje kvicknade till med sin mössa neddragen över ögonen och han kände en iskyla som spred sig genom hela kroppen. Han drog upp mössan och såg nu att allt var alldeles vitt, han hade somnat i en snödriva med alkohol i kroppen. Precis det han sedan barnsben hade fått höra att man aldrig skulle göra, tänkte Börje. Sedan hasade han sig upp i sittande ställning och försökte vifta på tårna, men de verkade ha domnat bort. Han hörde sorlet av barn som närmade sig och innan Börje hann ställa sig upp var de framme. Plötsligt stod han öga mot öga mot sin yngste son. Fasiken, tänkte han.

Efter:
Börje kvicknade till med mössan neddragen över ögonen och en iskyla som spred sig genom kroppen. Han drog upp mössan. Allt var alldeles vitt. Han hade somnat i en snödriva med alkohol i kroppen, precis det han sedan barnsben hade fått höra att man aldrig skulle göra. Han hasade sig upp i sittande ställning och försökte vifta på tårna, men de verkade ha domnat bort. Sorlet av barn närmade sig och innan Börje hann ställa sig upp var de framme. Han stod öga mot öga mot sin yngste son. Fasiken!

Relaterade artiklar
Skippa gestaltningslistan och sluta sucka

Vill du lära dig mer om skrivkonstens hantverk? Du är välkommen att gå en författarkurs med mig – eller skaffa hem ett exemplar av min bok Skriv skriv skriv: Verktyg för författare. Den finns både i bokhandeln och på bibliotek. 

Print Friendly, PDF & Email
Share

Jag heter Jorun och jobbar som författare, leder skrivkurser och frilansar. Som trebarnsmamma har jag en hel del knep och erfarenheter kring hur man skapar skrivtid och prioriterar. Jag brinner också för skrivandet som hantverk, från idéer och berättarknep till den magi som uppstår när karaktärerna får ett eget liv och berättelsen tar över.