stil,  teknik

Vässa dina actionscener

Holmgang_duel
Bildkälla: Wiki commons, Jake Powning. http://powning.com/jake/

”Konsten att skapa actionscener är kritisk för din kompetens i skönlitterärt skrivande, eftersom actionscener är en scen där man måste beskriva rörelsers mekanik på ett trovärdigt sätt, och med precision.”
David Alexander

De val författaren gör angående perspektiv kommer också att märkas när det blir dags att skriva actionscener. Det uppstår också konsekvenser för ditt dramabygge och dina möjligheter att skapa spänning. Naturligtvis finns även drama som sker under ytan och genom tankeström, men i den här artikeln fokuserar vi på den yttre handlingen,  där det pågår fysiska händelser.

vittext

Att följa perspektiv – första eller tredje person
Om du väljer första eller tredje person (också kallat ”följa karaktär” eller tankeström) kan du bara visa det som din karaktär upplever, vilket ger en naturlig begränsning. Det kan ge en stark känsla av realism om du är noggrann med att följa intryck i den ordning man kan tänka sig att de uppstår i medvetandet. Som författare kan du också välja att skildra subjektiv tid, till exempel hur ett händelseförlopp tycks utspela sig i ultrarapid, eller tvärt om, mycket snabbt. Nackdelen med att följa ett perspektiv kan vara att du inte får med alla vinklar som du skulle önska dig. Till viss del kan du kompensera detta genom att låta din huvudperson lägga pussel med information som han/ hon får när actionscenen är över.

Exempel: Vi föreställer vi oss att scenen vi ska skildra är ett slagfält i obestämd tidsålder. Huvudpersoner på slagfältet är den unge krigaren Eogrim, hans äldre vän Tam och hans hövding Magna. Vi följer huvudpersonen Eogrim, som blir uppslukad av närstrider med flera motståndare. Han fokuserar på en av dem i taget. Stridslarmet hörs som i fjärran och vi följer endast hans intryck. Efter striden saknas Tam, men Eogrim hittar honom till slut; Tam sitter på knä med tårarna rinnande framför en fallen fiende och har just tagit av dennes hjälm. Till slut börjar Tam prata och berättar att han har dödat sin gamle läromästare, som befann sig på fiendens sida. Hövdingen Magna berömmer Tam och säger att nu när läromästaren bytt sida, får han stå sitt kast. Genom de andra karaktärernas berättelser fyller du på information och kan även leka med att alla kanske inte talar sanning, eller att någon kan ha tagit fel. Du kan bli tvungen att acceptera att det blir luckor, men det ger också upphov till spänning och gestaltning.

Allvetaren och action
Om du i stället väljer allvetarperspektiv kan du först beskriva hela slagfältet mer svepande och därefter zooma in på de olika striderna, en i taget. Det kan ge en känsla av att allt utspelar sig simultant. Var noga med att inte gå in i tankar och känslor, dessa får du i stället beskriva eller gestalta. Exempel: Läsaren får se hur de båda styrkorna stormar mot varandra och drabbar samman. Därefter fokuserar författaren på Magna, som hela tiden rensar undan motståndare som hotar Eogrim, utan att pojken märker det. Varje gång ”kameran” flyttas inleder man en ny scen.

Nästa scen kan få visa hur Tam strider mot en storvuxen kämpe och mot alla odds till slut får övertaget. Och nästa kan växla till Eogrim som tycker att han klarar sig riktigt bra i sin första strid och är upprymd över att Magna väljer att strida vid hans sida (han förstår inte att hon försvarar honom). Allvetaren ljuger inte och här uppstår spänningen snarare i att läsaren vet de olika perspektiven, men karaktärerna är omedvetna.

Växla perspektiv
Du kan också växla mellan allvetare och tredje person, till exempel inleda med att svepa över slagfältet och därefter endast skildra en karaktärs upplevelse och tankeström (också kallat begränsad allvetare).

Tempo och stil
Actionscener kommer också att påverkas av hur du väljer att arbeta med stilen. Om du vill öka tempot och intensiteten: skriv avskalat och låt verben arbeta. I en text med många verb blir känslan av action starkare. Vill du i stället skapa en effekt av ultrarapid kan du arbeta mer med detaljer.

Om du vill höja läsarens puls kan du arbeta med ett eskalerande tempo där meningarna blir allt kortare, eller en rad korta meningar. Lär dig kontrollera tempot med olika typer av meningar, och med hjälp av detaljer.

Värdiga motståndare
Ge dina karaktärer slåss mot värdiga motståndare. Du hinner inte bygga upp någon spänning om det går för snabbt och för lätt. Det kan också vara en god idé att variera motståndarna så mycket som möjligt, som i vilket persongalleri som helst.

Variera
”Skriv inte om hur dina hjältar parerade och utdelade hugg efter hugg”, tipsar Rolf Fijal som går i min manusgrupp och skriver både fantasy och science fiction. ”Variera hellre, låt dem ramla, fumla med en hjälm som håller på att falla ner över ögonen, och söka efter öppningar.”

Källforska
Det blir lätt klumpigt om du försöker skildra exempelvis medeltida stridsteknik om det enda du vet är sådant du läst i böcker och sett på film. Ta en kurs i fäktning, så kommer du att få veta hur musklerna spänns, hur det känns att stå mitt emot en motståndare som du anar kommer att krossa dig fullständigt, hur det smakar när man är utmattad (metall) och hur en väl använd rustning kan stinka. Det här gäller naturligtvis om dina hjältar bär andra vapen än svärd också, eller om din actionscen kretsar kring något helt annat, till exempel en fotbollsmatch.

Att skapa trovärdighet
Jag vet att alla inte bryr sig om realism, men rätt många läsare kommer att störa sig på om din protagonist får ta emot flera sparkar i huvudet och sedan reser sig upp för att utdela ytterligare några stötar. Låt både din hjälte och din läsare känna på allvar – på köpet blir ditt drama starkare.

Ladda om
Tänk dig att berättelsen innehåller både ”action” och ”reaction”. Vad blir resultatet av striden på psykisk nivå, när det gäller relationer, i miljön och för handlingen? Här har du tillfälle att arbeta vidare med minst lika starka känslor men av ett annat slag, missa inte det.

Berättelsen är kung
Sist men inte ens: alla tekniker bör underordna sig berättelsen. Välj perspektiv medvetet innan du börjar, men tänk inte för mycket på teknik när du skriver, utan spara det till allra sist, när du redigerar.

Skrivkurser fyllda av verktyg
Vill du få individanpassade tips till ditt skrivande? Välkommen att gå en författarkurs med mig – du kan gå både på distans oavsett var du bor och fysiskt i Stockholm. Samtliga författarkurser hittar du här. Det finns också beskrivningar till kursprogrammet i toppmenyn, samt en knapp för att BOKA.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Jag heter Jorun och jobbar som författare, leder skrivkurser och frilansar. Som trebarnsmamma har jag en hel del knep och erfarenheter kring hur man skapar skrivtid och prioriterar. Jag brinner också för skrivandet som hantverk, från idéer och berättarknep till den magi som uppstår när karaktärerna får ett eget liv och berättelsen tar över.