Sluta infodumpa – några tekniker och råd

Långa stycken med exposition, det vill säga bakgrund och förklaringar, brukar också kallas infodumpar (från engelskans information dumps) och riskerar att tråka ut läsaren. Ofta är infodumparna i själva verket författarens bakgrundsmaterial och nödvändigt för att kunna skriva berättelsen men läsaren behöver inte veta allt.

En hel del infodumpar dyker upp i dialogen i form av långa föreläsningar, vilket riskerar att bli precis lika ansträngande som en föreläsning i verkligheten. Vi författare behöver ofta jobba djupgående med efterforskningar, men bara en bråkdel  ska märkas av i det färdiga manuset. Läsaren vill inte få kunskap om all bakgrund, sådant kan de ta reda på själva, utan de vill få ta del av en levande historia.

Skräpa alltså inte ner i manuset med infodumpar, utan tänk hellre i detaljer och småportioner. Knepet heter relevans: väv in informationen där det blir nödvändigt för att förstå berättelsen men lämna också utrymme för läsaren att dra egna slutsatser. Du kan väva in exposition i:
– detaljer i gestaltningen
– berättelsen
– beskrivningar
– tillbakablickar (men håll dem i schack så att inte manuset blir baktungt)
– dialoger (men se upp så att det inte känns krystat, som när skurken håller tal om hela sin plan och sina motiv precis innan han ska döda hjälten, eller när en karaktär berättar om sitt specialområde)

Hur du hanterar exposition är betydelsefullt oavsett i vilken genre du skriver men om du ska presentera en helt ny upplevelse eller värld för läsaren blir det extra viktigt, till exempel om du skriver på en historisk roman, science fiction eller fantasy.

Vill du lära dig mer om hur du hanterar skrivteknik, infodumpar, tillbakablickar och andra grepp inom författarens hantverk? Välkommen att gå en författarkurs med mig – finns både i Stockholm och på distans!

Share