Skrivövning: Miljöspaning

Den här övningen kan du göra precis var som helst, varför inte på en hållplats där du ändå måste vänta? Försök vara närvarande i nuet (just det, som i mindfulness). Svep över scenen och lägg märke till de stora dragen och färgerna. Vilka intryck dominerar? Ljudet mot rälsen, röklukt eller löven som böljar i vinden? Vilka detaljer sticker ut? Finns det kontraster? En maskros som lyser gul i grå asfalt?
Hur känns miljön under dina skor eller mot huden? Anteckna dina intryck.

Om du vill, välj ut en karaktär ur omgivningen och fundera över hur hon eller han upplever miljön. Hur påverkas miljön om du föreställer dig olika sinnesstämningar och humör?

Extra utmaning: Ta fram dina anteckningar och använd intrycken för en scen där något oväntat händer. Skriv utan att tänka för mycket. Läs igenom när du är klar och undersök hur tempot funkar. Ett stort antal detaljer kan dra ner tempot medan ett fåtal eller inga höjer pulsen. Miljö är inte en tavla som ska sättas upp på en vägg i handlingen, utan en del i din berättarväv.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *